Show simple item record

dc.contributor.authorLyngfoss, Solveig
dc.contributor.authorHauge, Solveig
dc.date.accessioned2014-12-08T10:23:40Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:44:34Z
dc.date.available2014-12-08T10:23:40Z
dc.date.available2017-04-19T12:44:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNordisk sygeplejeforskning 4(2014) Nr.3, S. 213-226.
dc.identifier.issn1892-2678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438309
dc.description.abstractWithin the nursing profession, it has been argued that care is a vague, affective and a poorly defined concept, whose content has become synonymous to an emotional practice at the expense of knowledge and skills. In this article we will analyze and discus what is meant by care and whether there is evidence to suggest that care is a vague, affective and poorly defined concept. A text analysis based on deconstructive criticism, with a systematic step by step approach of the Kari Martinsen`s philosophy of caring, indicates that an emotional interpretation of the content is legitimate on the basis of a philosophical and emotional language. In addition, the ideological constraints interfere with the actual message. By eliminating such elements, the analysis indicates that care, however, is a natural human behavior that mainly means to help a fellow human being.
dc.description.abstractInnen sykepleiefaget har det blitt hevdet at omsorg er et uklart, affektivt og dårlig definert begrep, hvis innhold er blitt synonymt med en emosjonell praksis på bekostning av kunnskaper og ferdigheter. Hensikten med denne artikkelen er å analysere og drøfte hva som menes med omsorg og hvorvidt det er grunnlag for å hevde at omsorg er et uklart, affektivt og dårlig definert begrep. En tekstanalyse, basert på dekonstruktiv kritikk med en systematisk og trinnvis gjennomgang av Kari Martinsens omsorgsteori, viser at emosjonell tolkning av innholdet er legitimt på bakgrunn av en filosofisk og emosjonell språkdrakt. I tillegg inneholder teorien ideologiske føringer som kan virker forstyrrende på det egentlige budskapet. Ved å eliminere slike elementer, viser analysen at omsorg derimot en naturlig menneskelig atferd som i hovedsak betyr å hjelpe et medmenneske.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.idunn.no/nsf/2014/03/omsorg_handling_ellerfoeleri_en_kritisk_analyse_av_kar
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectcare ethic
dc.subjectcharity
dc.subjectdeconstructive analysis
dc.subjecthumanity
dc.subjectdekonstruktiv tekstanalyse
dc.subjectmenneskesyn
dc.subjectnestekjærlighet
dc.subjectomsorgsmoral
dc.titleOmsorg - handling eller føleri ? En kritisk analyse av Kari Martinsens omsorgsteori
dc.typeJournal article
dc.typePeer reviewed
dc.description.versionAccepted version
dc.rights.holder© The Authors


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/