Show simple item record

dc.contributor.authorHelleberg, Kristin Mjelde
dc.date.accessioned2011-11-04T09:47:30Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:44:28Z
dc.date.available2011-11-04T09:47:30Z
dc.date.available2017-04-19T12:44:28Z
dc.date.issued2011-11-04T09:47:30Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438290
dc.description.abstractSammendrag Undervisningssykehjemsprosjektet i Telemark var tilknyttet et nasjonalt prosjekt hvor målet var å etablere ressurssentra for undervisning, fagutvikling og forskning i den kommunale helsetjenesten. Målet for det nasjonale USP var økt kvalitet i pleie, omsorg og behandling av skrøpelige gamle, samt i ansattes kompetanse i sykehjem. Antagelsen var at bedret pleie, omsorg og behandling av sykehjemspasienter best kan skje ved å satse på forskning, fag- og kompetanseutvikling der omsorgsarbeidet foregår, og i nært samarbeid både med spesialist- og primærhelsetjenesten. Virkemiddelet var etablering av forpliktende samarbeid om undervisning, fagutvikling og forskning mellom universitet, høgskoler og kommuner. Prosjektet Undervisningssykehjem i Telemark var således et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, nasjonalt USP nettverket, Høgskolen i Telemark, avdeling for helse- og sosialfag og Porsgrunn Kommune, Omsorgsetaten. Hensikten med Undervisningssykehjemsprosjektet i Telemark var først og fremst pasientens beste gjennom forskning, fag- og kompetanseutvikling. Prosjektet hadde også som mål å bedre studentenes læringsmuligheter i sykehjem. Teori knyttet til eldreomsorg, sykehjem, fag- og kompetanseutvikling og studenters læringsmiljø i kliniske studier utgjør noe av det teoretiske grunnlaget som prosjektet bygger på og rapporten har anvendt. Metoder i prosjektet har vært inspirert av aksjonsforskning. Arbeidet var preget av aksjonslæring, deltakerstyring og medvirkning. I tillegg ble det gjennomført kartleggingsundersøkelser i forhold til sykehjemspasientene, ansattes og ledernes kompetanse, samt studenters læringsmiljø. Oppsummeringen viste at samarbeidet ga muligheter for å drive forskning, fag- og kompetanseutvikling relatert til eldre i sykehjem. Parallelt med å skape et godt læringsmiljø for studenter i kliniske studier og bistå hverandre med undervisning. Forskningen var rettet mot ledelsesutvikling, ernæringsprosjekt med pasienter og studenters læringsmiljø. Resultatene viste seg i ledelsens strategier og konkrete handlinger mot felles mål i prosjektet. Pasienters fordøyelsesplager ble bedret ved hjelp av Biola og økt væskeinntak. En sideeffekt var rutinemessig veiing med egnede vekter og innføring av mellommåltider. Studenters læringsmiljø ble utbedret fra sykehjemmets side ved systematisk oppfølging av studentene i praksisperiodene og ved forskrift i kvalitetssystemet. Erfaringer fra studien ble implementert i studentenes praksisplan for kliniske studier. Prosjektet arbeidet med kompetanseutvikling innen geriatri, gerontologi, psykiatri og mestring av aggressiv adferd. Kompetanseutviklingen var av både formell og mer uformell karakter. ?kt kompetanse viste seg i utvidet bevissthet og endringsarbeid. Konkretisert i fagutviklingsprosjekter innen etikk, i forhold til pasientenes behov for aktivitet og ernæring, og nye, kvalitetsmessige prosedyrer og rutiner. Utviklingsarbeidet resulterte i mer samarbeid mellom avdelingene og aktiv bruk av kvalitetssystemet. Intensjonen var at samarbeidet mellom Høgskolen i Telemark og Porsgrunn kommune kunne finne en ny og forpliktende form etter prosjektperioden. Et konkret og viktig resultat er at St. Hansåsen fortsatt er et Undervisningssykehjem og samarbeider med høgskolen og universitetet i Agder i Senter for Omsorgsforskning. Dette er et av de fem nyopprettede sentra som er regionale forsknings- og utviklingssentra i tett samarbeid med undervisningssykehjemmene. Senteret er finansiert blant annet med midler fra Forskningsrådet og Sosial- og helsedirektoratet.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.publisherPorsgrunn kommune
dc.subjecteldreomsorg
dc.subjectundervisningssykehjem
dc.subjectkompetanseutvikling
dc.subjectsamarbeid
dc.title"Kvalitet gjennom forskning, fagutvikling og kompetanse". Undervisningssykehjemsprosjektet i Telemark januar 2001 - desember 2003.
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record