Show simple item record

dc.contributor.authorStrand, Ingebjørg
dc.date.accessioned2007-02-22T10:43:16Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:44:21Z
dc.date.available2007-02-22T10:43:16Z
dc.date.available2017-04-19T12:44:21Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438271
dc.description.abstractFOU-rapporten er skrevet i interesse og av nysgjerrighet om hva og hvordan studenter tilegner seg av kunnskaper, ferdigheter og holdninger på skolens øvingsavdeling. Studien har derfor hatt til hensikt å avdekke hva slags kompetanse studentene utvikler, og hvilke forhold eller faktorer i læringsmiljøet som hemmer eller fremmer læringen. Undersøkelsen viser at studentene i stor grad var indre motiverte for yrket. De hadde virkelighetsnære og realistiske forventninger til hva de kunne lære på skolens øvingsavdeling. Flertallet hadde forventninger om at de ville kunne lære de mest grunnleggende praktiske ferdigheter og derigjennom legge et godt grunnlag for sine praksisstudier. Studentene hevder at de lærer mest av den moderne form for mesterlæringen, fordi de da selv kan ta initiativ og vise handling i de ulike læringsprosessene. De framhever betydningen av å koble praksis og teori sammen. Denne koblingen gir positive synergieffekter som økt aktivitet, større omstillingsevne og kreativitet hos den enkelte. I forhold til studiens hovedspørsmål mener flertallet av dem at trygghet er grunnleggende for at læring skal finne sted, og at det er forbindelse mellom trygghet og læring. De beskriver også at de lærer av å være sammen i en sosial kontekst, det vil si medstudenter og spesielt med lærene. De understreker også betydningen av å ha en felles arena hvor skolen og studentene råder, hvor det er lyse og trivelige rom som er godt utstyrt, slik at læringsbetingelsene blir som på en moderne sykehusavdeling. Mange poengterer dessuten skolens moralske ansvar og at det ville være uansvarlig for skolen å sende dem ut i praksisstudier uten noen form for praktisk trening og eller opplæring. Studentene mener at leken er viktig faktor for å fremme kreativitet, mening og forståelse. Leken blir dermed et aktiv tiltak mot passivitet i læresituasjonene. Fordi leken er "lovlig" på denne avdelingen, blir den en viktig læringsfaktor for studentene. Studenten mener at de lærer best grunnleggende ferdigheter i avdelingen, men at det må gis tid og rom til refleksjon og til prøving og feiling særlig sammen med lærerne og muligheter til å komme inn i læresituasjonene, slik at de selv kan finne fram til egne løsninger. Det var særlig studentene i tredje studieåret som ønsket mer studietid på avdelingen.
dc.format.extent2893403 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectLæring
dc.subjectStudenter
dc.subjectSykepleierutdanning
dc.subjectPraksis
dc.titleØvingsavdelingen som læringsarena : hva og hvordan lærer studenter?
dc.typeResearch report
dc.subject.nsi808
dc.subject.nsi283


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record