Show simple item record

dc.contributor.authorRunsjø, Pål
dc.date.accessioned2017-02-13T14:45:56Z
dc.date.available2017-02-13T14:45:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-8-27-860290-4
dc.identifier.issn2464-3505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2430636
dc.description.abstractArtikkelen om musikerledelse henvender seg til alle musikere og sangere i band, kor og ensembler på amatørnivå og til dirigenter, bandledere, musikklærere, musikere, foreldre eller amatører - som leder musikerne. Musikerlederen har ansvar for musikernes musikalske utvikling, og tekstens innovative innhold er formulert med tanke på problemstillinger som følger ledelsesansvaret. Artikkelen bygger på et studieemne i musikk der lærestoffet er forankret i teamorganisering i næringslivet, musikkdidaktikk og musikkformidling. Det vises i artikkelen også til musikkstudenters empiriske erfaringer med skolekonserter, studentenes refleksjoner er hentet fra deres individuelle og gruppebaserte oppgaver. Artikkelen om musikerledelse sier noe om hvordan musikerlederen kan utvikle innsikt i sin egen rolle, og teksten bør være relevant innenfor alle musikkaktiviteter som har musikalsk opplæring, musikalske prestasjoner og sosiale gevinster som mål. Artikkelens første kapittel innleder med utfordringene mine egne musikerledere hadde, deretter følger et kapittel om kunnskap, innsikt, ferdigheter, evner og vilje som jeg ønsker at leseren kan ha som læringsutbytte. Det tredje og fjerde kapittelet handler om de tre teoretiske perspektivene på musikerledelse og studentenes refleksjoner omkring skolekonsertene. I kapittel fem og seks drøfter jeg musikerlederens ledelsesverktøy og hvilke problemstillinger, spørsmål og faktorer som har betydning for musikerlederens operative evne. I det sjuende kapittelet avrunder jeg med tre pedagogiske prinsipper som kan ha betydning for musikerlederen, å etablere god kontakt, tegne kontrakt og ha kunnskap om kontekst.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;6
dc.subjectMusikkdidaktikknb_NO
dc.subjectMusikkformidlingnb_NO
dc.subjectLedelsenb_NO
dc.titleMusikerledelsenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110nb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record