• Saksbehandling i skikkethetssaker i lærerutdanningen 

      Bratlie, Knut (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2007-01)
      Det er hensynet til dem studenten primært møter i sitt yrke som ligger bak skikkethetsreglene. For lærerutdanningen betyr det elvene. Det er bare de studenter som kan utgjøre en mulig fare for elevenes liv, fysiske og ...