Recent Submissions

 • Statistikk og SPSS for enkle undersøkelser 

  Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;73, Working paper, 2013-09-06)
  Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, gjøres det noen ganger en undersøkelse som avsluttende Bacheloroppgave. Den gir da 7,5 studiepoeng. Studentene har, enten parallelt eller på forhånd, hatt et relativt ...
 • Objektorientert analyse og design med UML 

  Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;72, Lecture; Working paper, 2013-05)
  Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Objektorientert analyse og design". Dette arbeidsnotatet inneholder alle forelesningene i dette kurset, samt noe tilleggsstoff. Kurset bygger på et ...
 • Praktisk database-administrasjon med persistens av objektorienterte systemer : kompendium 

  Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;71, Working paper, 2012-11)
  Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Praktisk databaseadministrasjon". Kurset består av to hoveddeler: En del fokuserer på teori om store databaser i praksis og en annen del er praktisk med ...
 • Hendelsesorientert programmering med Visual Basic : oppgavesamling 

  Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;70, Working paper, 2012-11)
  Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Hendelsesorientert programmering" og gir 7,5 studiepoeng. Jeg har laget et kompendium for dette kurset. Dette er oppgavesamling tilpasset kompendiet, med ...
 • Hendelsesorientert programmering med Visual Basic : kompendium 

  Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;69, Working paper, 2012-11)
  Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Hendelsesorientert programmering" og gir 7,5 studiepoeng. Kurset bygger på "Grunnleggende programmering" med ca. ni studiepoeng programmering i Visual ...
 • Anvendt statistikk 

  Reinertsen, Jon (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2008-12)
 • Utvikling av emnet "Applikasjonsutvikling for Internett" : en analyse av endringer i faglig innhold i emnet 

  Syrrist, Gunnar (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2008-11)
  For å få et grep på hvilken funksjonalitet den aktuelle applikasjon omfatter, kan det være fordelaktig å ta en titt på vedlegget som beskriver applikasjonen før rapporten leses i sin helhet. Som jeg nevnte innledningsvis ...
 • Kvalitetsreformen og studentaktivitet : en studie av studentenes studieaktivitet ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss 

  Ballangrud, Brit Bolken; Berge, Nina Bollum; Bore, Sigve; Vikhagen, Ståle; Braadland, Trond Reidar (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2005-01)
  Arbeidsnotatet behandler forskjellige vurderingsformer som brukes eller kan brukes ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss. Forfatterne representerer to av skolens bachelorprogrammer samt allmennlærerutdanning. I notatet ...
 • Grunnleggende statistikk 

  Reinertsen, Jon (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2006-02)
  Et poeng med dette lille heftet er å dekke behovet for repetisjon av noen viktige statistiske begrep fra grunnutdanningen. Spesielt gjelder det beskrivende statistikk, enkel regresjon og korrelasjon, estimering og ...
 • Hvilke følger får ny offentlighetslov for Høgskolen i Buskerud (HIBU)? : (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) av 19.05.2006 nr. 16) 

  Bratlie, Knut (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2008-02)
  Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) var planlagt satt i kraft 01.01.2008, men er utsatt til 01.07.2008. Grunnen til at loven ikke er satt i kraft er at regjeringen har ønsket å ha ...
 • Lærernettverk som basis for endringsarbeid 

  Ballangrud, Brit Bolken (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-01)
  Våren 2000 arbeidet Høgskolen i Buskerud (HIBU) og Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune (BFK) med å formalisere et samarbeid til gjensidig nytte. Samarbeidet ble formalisert gjennom en avtale 05.04.00. I denne ...
 • Information systems and organizational analysis 

  Stafseth, Ådne; Braadland, Trond Reidar (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-01)
  The paper presents different approaches to the field of information systems (IS) research and organization theory. In the field of IS, much of what is written deals with practical frameworks for IS development and use, but ...
 • Lov om behandling av personopplysninger av 14.04.2000 nr. 31 

  Bratlie, Knut (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-01)
 • En innføring i EU, EFTA og EØS-avtalen : EØS-loven av 27.11.92 

  Bratlie, Knut (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-01)
  I denne artikkelen vil du noen steder støte på EU og andre steder EF. EU, den europeiske union, er betegnelsen på det samlede samarbeidet mellom de 15 EU-statene og omfatter det du senere vil møte som EU-samarbeidets “tre ...
 • Bruk av elektronisk elevbok i rettslære : et læremiddel i fagdidaktikk rettslære ved Høgskolen i Buskerud 

  Bratlie, Knut (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2005-01)
  Høgskolen i Buskerud utdanner lærere i Rettslære i videregående skole. Som ledd i lærerutdanningen i Pedagogikk inngår Fagdidaktikk i rettslære for de som har undervisningskompetanse i faget og som ønsker fast tilsetting ...
 • Nettverk som læringsarena 

  Ballangrud, Brit Bolken (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2003-06)
  Dette er tredje rapport i HIBUs arbeidsnotatserie om prosjektet: ”Differensiering og tilrettelegging av videregående opplæring” i Buskerud. Den første rapporten ”Nettverksarbeid – en læreplan i endringsarbeid” (Arbeidsnotat ...
 • En innføring i EU, EFTA og EØS-avtalen : EØS-loven av 27.11.92. 2.utg. 

  Bratlie, Knut (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2007-01)
  Denne artikkelen bygger på en artikkel med samme tittel, utgitt som arbeidshefte nr. 55 i oktober 2003. Artikkel inneholder mye nytt materiale og er dessuten oppdatert og ajourført pr. 1.1.2007. I denne artikkelen vil du ...
 • Frihetsbegrepet innenfor samfunnsøkonomi og eksistensialisme 

  Blakstad, Leiv (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-12)
  I dette arbeidet gjør jeg et forsøk på en sammenlikning mellom bruken av begrepet ”frihet” i tradisjonell samfunnsøkonomi og innenfor eksistensialistisk filosofi. Det starter med en presisering av hvordan begrepet brukes ...
 • Saksbehandling i skikkethetssaker i lærerutdanningen 

  Bratlie, Knut (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2007-01)
  Det er hensynet til dem studenten primært møter i sitt yrke som ligger bak skikkethetsreglene. For lærerutdanningen betyr det elvene. Det er bare de studenter som kan utgjøre en mulig fare for elevenes liv, fysiske og ...

View more