• Lærernettverk som basis for endringsarbeid 

   Ballangrud, Brit Bolken (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-01)
   Våren 2000 arbeidet Høgskolen i Buskerud (HIBU) og Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune (BFK) med å formalisere et samarbeid til gjensidig nytte. Samarbeidet ble formalisert gjennom en avtale 05.04.00. I denne ...
  • Nettverk som læringsarena 

   Ballangrud, Brit Bolken (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2003-06)
   Dette er tredje rapport i HIBUs arbeidsnotatserie om prosjektet: ”Differensiering og tilrettelegging av videregående opplæring” i Buskerud. Den første rapporten ”Nettverksarbeid – en læreplan i endringsarbeid” (Arbeidsnotat ...