• Innleiing 

   Hyvik, Jens Johan; Hoel, Oddmund L.; Krøvel, Harald (Chapter, 2014)
   Målet med denne boka har vore å dyrke perspektivet nedanfrå, i sosial og geografisk forstand. I kva grad deltok allmugen i 1814? Var folket aktive aktørar i 1814, eller bidrog dei med «påhalden penn», som er omgrepet ...
  • Romantikken og språkdebattene i Danmark og Norge før 1840 

   Hyvik, Jens Johan (Chapter, 2013)
  • Valgmennene i Bratsberg amt våren 1814 

   Hyvik, Jens Johan (Chapter, 2014)
   Den 23. mars 1814 var 38 menn fra Bratsberg amt samlet på Fossum hos fungerende amtmann Severin Løvenskiold. De hadde en oppgave, å velge tre representanter til riksforsamlingen som skulle møtes 10. april på Eidsvoll. ...