• Kvinnelige fotballspillere har ikke baller 

      Lippe, Gerd von der (Journal article, 2007)
      Å være kvinne kan fortsatt være et skjellsord. I hvert fall så lenge de spiller fotball. I denne artikkelen vil jeg komme med noen refleksjoner om hvorfor det er slik og vise hvilke uttrykk det kan få.