• Vitenskapsteoretiske posisjoner innen norsk friluftslivsforskning 

      Odden, Alf (Journal article, 2001)
      Friluftsliv som eget forskningsfelt har et relativt begrenset omfang, men har nær tilknytning til andre og større forskningsfelt som fritid, turisme, kultur og naturforvaltning. Sentrale tema for den norske forskningen har ...