• Oppslutning om høstingsaktiviteter 

      Aas, Øystein; Odden, Alf (Conference object, 2002)
      Artikkelen analyserer data fra de nasjonale friluftslivsundersøkelsene i perioden 1970 – 2001 i lys av hypoteser eller påstander om at de såkalte høstingsaktivitetene kan betraktes som en samlet gruppe aktiviteter som ...