• Den norske idrettsmodellen - i utakt med tiden? 

      Rafoss, Kolbjørn; Tangen, Jan Ove (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      I artikkelen drøftes spørsmålet om den norske idrettsmodellen er i utakt med tiden. Vi svarer ja på spørsmålet. Dette skyldes en utdatert måte å tenke idrett og politikk på. Det foreligger en kulturell fortelling – den ...