• Trisomi 21 – insidens, diagnostikk og svangerskapsavbrud 2018 

      Aasen, Hege Merete; Solberg, Berge; Stangenes, Kristine Marie; Nøhr, Ellen Aagaard; Eggebø, Torbjørn Moe (Journal article; Peer reviewed, 2021)
      Bakgrunn: Vi hadde som hypotese at gravide som blir undersøkt ved fostermedisinske sentre, får et annet tilbud enn gravide i resten av landet. Derfor ønsket vi å undersøke utviklingen i insidens, prenatal diagnostikk og ...