Now showing items 21-40 of 111

  • Omsorgen for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere 

   Christie, Helen Johnsen; Døhlie, Elsa; Eide, Ketil (Journal article, 2011)
   I denne artikkelen introduseres en metode for arbeidet med enslige midreårige asylsøkere og flyktninger. Metoden kalles ICDP-International Child Development Program. Vi redegjør først for hvem de enslige flyktningebarna ...
  • Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre : en kartleggingsstudie 

   Karlsson, Bengt; Borg, Marit; Sjølie, Hege (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Studiens bakgrunn: Stortinget har vedtatt at alle landets distriktspsykiatriske sentre (DPS) innen 2008 skal opprette ambulante akutteam for personer over 18 år. Teamene skal bidra til økt tilgjengelighet, rask hjelp og ...
  • Sleep-Wake Patterns during the Acute Phase after First-Ever Stroke 

   Bakken, Linda Nilsen; Lee, Kathryn A.; Kim, Hesook Suzie; Finset, Arnstein; Lerdal, Anners (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This study describes the pattern of day and night sleep and explores relationships between these patterns and sociodemographic and clinical factors as well as sleep environmental context and the patient's subjective sleep ...
  • Subjektiv velvære som velferdsindikator og velferdsmål 

   Moum, Torbjørn Åge; Wiese, Ragna Veslemøy (Journal article, 2011)
   Framveksten av sosial indikator-bevegelsen og livskvalitetsforskning på 1960- og 1970-tallet ses i sammenheng med en økende miljøbevissthet og skuffelse over den økonomiske vekstens velsignelser. Subjektivt velvære slik ...
  • Utfordringer i velferdsstatens yrker 

   Damsgaard, Hilde Larsen; Eide, Ketil (Journal article, 2012)
  • Somalieres møte med NAV 

   Shala, Adam; Eide, Ketil (Journal article, 2012)
  • The Course of Fatigue during the First 18 Months after First-Ever Stroke: A Longitudinal Study 

   Lerdal, Anners; Lee, Kathryn A.; Bakken, Linda Nilsen; Finset, Arnstein; Kim, Hesook Suzie (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  • Mental Illness and Imagination in Philosophy, Literature, and Psychiatry 

   Joranger, Line (Journal article, 2013)
   Can existential themes, such as anxiety, the will to die, or our simultaneous will to live forever be logically described? Does a literary language or philosophical and psychiatric term exist that can express phenomena ...
  • Professionals’ Experiences of the Relations between Personal History and Professional Role 

   Sjølie, Hege; Karlsson, Bengt; Binder, Per-Einar (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The purpose of this paper is to explore whether and how workers in a crisis resolution home treatment (CRHT) team experience the relationship between their personal history and professional role. This paper is based on 13 ...
  • Ambulant akutteam - Et sikkerhetsbelte for mennesker i psykisk krise? 

   Gullslett, Monika Knudsen; Karlsson, Bengt; Forinder, Ulla; Borg, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The objective of this study is to contribute with in-depth knowledge based on persons’ subjective experiences within mental health crisis and support and help from a Crisis Resolution/Home Treatment (CR/HT) team. The study ...
  • Lærerlivskvalitet - erfarne læreres opplevelse av skolehverdagen 

   Damsgaard, Hilde Larsen (Journal article, 2013)
   Denne artikkelen er basert på en kvalitativ studie blant erfarne lærere og handler om deres opplevelse av sin lærerlivskvalitet. Den gode lærerlivskvaliteten knyttes til det elevrettede arbeidet. Dette arbeidet gir lærerne ...
  • Språkets makt 

   Damsgaard, Hilde Larsen (Journal article, 2014)
   Denne artikkelen er basert på en kvalitativ studie blant erfarne lærere. Artikkelen retter søkelyset mot lærernes omtale av elever og hva som påvirker lærernes språkbruk. Lærerne er gjennomgående opptatt av at språket har ...
  • Modulbasert kompetanseheving. Samspill mellom høgskole og praksisfelt. Om Bachelor vernepleie, deltid 

   Nordlund, Inger; Henriksen, Fred Tore (Research report, 2014)
   Rapporten er i hovedsak om hovedprosjektet kalt «Modulbasert kompetanseheving» som handler om samhandling om utdanning mellom høgskolen i Telemark og to kommuner om bachelor vernepleie deltid. Gjennom prosjektet ble det ...
  • The impact of gender, culture and sexuality on Mauritian nursing: Nursing as a non-gendered occupational identity or masculine field? 

   Hollup, Oddvar (Journal article, 2014)
   Abstract Background International studies have generally defined nursing as a female-dominated occupation. The almost absence of male nurses seems universal, except as a privileged minority occupying positions within ...
  • "Walking alongside:" collaborative practices in mental health and substance use care 

   Ness, Ottar; Borg, Marit; Semb, Randi; Karlsson, Bengt (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Background: Although the importance of collaboration is well established as a principle in research and in theory, what it actually means for practitioners to collaborate in practice, to be partners in a collaborative ...
  • Interprofessional Collaboration in the Mental Health Services in Norway 

   Andvig, Ellen Sofie; Syse, Jonn Øyvind; Severinsson, Elisabeth (Journal article, 2014)
   The aim of this study was to describe and interpret interprofessional collaboration between healthcare professionals (HCPs) working at the district psychiatric centre (DPC) and employed in community mental health care ...
  • Omsorg for andre(s) barn 

   Eide, Ketil; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2015)
   Artikkelen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt knyttet til videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv. Som et ledd i det pedagogiske opplegget ved fire høgskoler 1) leverte deltakerne på denne ...
  • Integrering av teori- og praksisstudier i profesjonsutdanning: Å bli vernepleier med egen arbeidsplass som læringsarena 

   Hauge, Hans Abraham; Henriksen, Fred Tore; Lund, Anne Grete; Nærum, Bjarne; Hollup, Oddvar; Nordlund, Inger (Journal article, 2015)
   En vedvarende utfordring i helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger er integrering av teori- og praksisstudier. Studentene må sikres tilgang til relevante oppgaver, roller og fremgangsmåter for læring. En lite brukt ...
  • Maternal Health Coping Strategies of Migrant Women in Norway 

   Viken, Berit; Lyberg, Anne; Severinsson, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The aim of the study was to explore the maternal health coping strategies of migrant women in Norway. The ethnic and cultural background of the Norwegian population have become increasingly diverse. A challenge in practice ...
  • Person-centredness – the ‘state’ of the art 

   McCormack, Brendan; Borg, Marit; Cardiff, Shaun; Dewing, Jan; Jacobs, Gaby; Janes, Nadine; Karlsson, Bengt; McCance, Tanya; Mekki, Tone Elin; Porock, Davina; Lieshout, Famke van; Wilson, Val (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   While there is a growing body of development and research activity in the field, there is increased recognition of the need for further advances in the body of existing knowledge. This is reflected in the different approaches ...