• Bedre revisjonskompetanse gjennom eksplisitt opplæring i revisjonsstrategier? 

   Bueie, Agnete Andersen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Evnen til å kunne revidere tekst er en viktig del av skrivekompetansen, og det er en etablert oppfatning at erfarne skrivere har en bredere forståelse av hva tekstrevisjon innebærer enn uerfarne skrivere. I denne artikkelen ...
  • Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer - slik elevene ser det 

   Bueie, Agnete Andersen (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Sammendrag Til tross for en etablert oppfatning av tilbakemeldingers betydning for læring, er elevenes oppfatning og vurdering av tilbakemelding et lite utforsket område. Hvilke tilbakemeldinger synes elevene er nyttige? ...