• Bildebøker og emosjonelle leserreaksjoner. Om kunst og etikk. 

   Johannesen, Elisabeth Hovde (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Kunst henvender seg ofte til publikums emosjoner. I denne artikkelen undersøker jeg hvordan visse bildebøker vekker affektive responser. Dette gjør jeg ved å støtte meg til Knud Ejler Løgstrups (1905–81) kunstfilosofi og ...
  • Historien, estetikken og etikken. Tre lesninger av Sara Stridsbergs Happy Sally 

   Claudi, Mads Breckan (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I artikkelen diskuteres Sara Stridsbergs debutroman Happy Sally (2004) med utgangspunkt i de tre begrepene historie, estetikk og etikk. Teoretisk fundert i narrativ psykologi og estetisk teori viser artikkelens to første ...
  • Når mor er gullfisk. Estetikk og etikk i bildeboka Akvarium 

   Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen utforsker jeg hvordan Gro Dahle og Svein Nyhus’ bildebok Akvarium (2014) fremstiller hvordan det er for barnet å vokse opp med en forelder som er emosjonelt utilgjengelig. Gjennom en analyse av peritekstene ...