• Jeg vil leve i Norden : Samarbeid og integrasjon i Norden 

      Aspheim, Leif Andor (Master thesis, 2017)
      Denne oppgaven har til hensikt å hovedsakelig kartlegge samarbeidet og viljen til integrasjon mellom de nordiske statene i perioden etter den andre verdenskrig og frem til i dag. Problemstillingen som besvares er: Hva slags ...