• Hverdagsobjekt: En oversettelse i porselen 

      Næss, Kristine (Master thesis, 2016)
      Hverdagsobjekt. En oversettelse i porselen. Denne oppgaven handler om hverdagsobjektet og verdien av det. Som en motsats til trender, unødvendig luksus og masse konsum ønsker jeg å rette fokus mot de små tingene vi omgir ...