• Mellom blod og blues: En oppgave om kulturarvformidling 

      Kullerud, Kari Helene (Master thesis, 2014)
      Oppgaven handler om kulturarvformidling og handlingsbåren kunnskap. Jeg jobber som museumspedagog i et kulturhistorisk museum i Arendal. Dette museet har samlingen etter utgravingen av slaveskipet Fredensborg, som sank på ...