• Designundervisning: Med fokus på idèfasen 

      Eikill, Hanne-Ruth (Master thesis, 2014)
      Tanken om at egen og andres designundervisning i norsk skole kunne vært bedre har fulgt meg siden design ble innført som et hovedområde i Kunst og håndverk med K06. Jeg tror at mye avhenger av hvordan arbeidet med en ...