Show simple item record

dc.contributor.authorEftedal, Cecilie Isaksen
dc.date.accessioned2016-10-24T11:17:46Z
dc.date.available2016-10-24T11:17:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417257
dc.description.abstractOppgaven har følgende problemstilling: Hvordan forstår skoleleder prinsippet om tilpasset opplæring og sin rolle når det gjelder implementeringen av prinsippet i praksis? Jeg stiller følgende forskningsspørsmål: - Hvordan forstår skoleleder prinsippet om tilpasset opplæring? - Hvilke utfordringer står skoleleder overfor når prinsippet om tilpasset opplæring skal implementeres? - Hva er skoleleders rolle i skolens arbeid med tilpasset opplæring? Oppgaven er en del av studiet Master i Pedagogikk med spesialisering i Utdannings-ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Studiens metode er kvalitativ og består av seks semistrukturerte intervjuer med skoleledere som i all hovedsak har fungert i rollen i mange år. Av studiens funn fremgår det at arbeidet med å implementere tilpasset opplæring er utfordrende for skolelederne. En av årsakene til det er forståelsen av selve begrepet. For mange av lærerne deres framstår begrepet som uklart og vanskelig, og dermed som et krevende prinsipp å forholde seg til. Det er viktig for skolelederne å klargjøre og konkretisere begrepet. Mangel på tid og ressurser er to andre hovedutfordringer. Skolelederne må derfor motivere og legge til rette for arbeid med tilpasset opplæring kollektivt gjennom blant annet samarbeid og deling i team. For å få til tilpasset opplæring i praksis, er det avgjørende at skolen preges av en reformkultur, der alle i personalet drar i samme retning. Som skoleleder er det daglig mange hensyn å ta, og mange behov som må ses i forhold til og balanseres opp mot hverandre. Dette gjelder ikke minst i arbeidet med å implementere prinsippet om tilpasset opplæring, og sørge for at elever får mulighet til å lære ut fra egne forutsetninger, men i samspill med andre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectskoleledelsenb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.titleBalansekunst : Skolelederrollen og tilpasset opplæringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO
dc.source.pagenumber88 s.nb_NO
dc.description.localcodeMPED-UTDLEDnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record