Show simple item record

dc.contributor.authorAndrup, Svein
dc.date.accessioned2016-07-11T08:37:51Z
dc.date.available2016-07-11T08:37:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2396258
dc.description.abstractBakgrunn: Det mangler norske data på forekomsten av synsanomalier blant barn i tidlig skolealder i nyere tid. Formål: Hovedformålet med studien er å kartlegge synsstatus blant barn i 6-7 årsalderen. En slik informasjon vil være viktig for å kunne vurdere om dagens rutiner for undersøkelser er tilfredsstillende, eller om det er behov for en bredere undersøkelse av barn i denne aldersgruppen. I tillegg er det ønskelig å avdekke hvor mange av 6 og 7-åringer som har symptomer i forbindelse med konsentrasjonskrevende arbeid på avstand og nært. Undersøkelsen har også som formål å kartlegge andelen av elever som både har symptomer og ulike former for synsavvik. Metode: Et registreringsskjema for symptomer og øyehistorikk ble besvart av eleven sammen med foresatte/foreldre. Alle deltagerne fikk en grundig gjennomgang av synsstatus, deriblant registrering av ametropier og ukorrigert visus på avstand og nært, samt en bred undersøkelse av akkommodasjonsapparatet og vergensfunksjonen. Resultat: Undersøkelse avdekket at andelen med moderat eller betydelig redusert ukorrigert visus på avstand eller nær var lav. Lavgradig hyperopi (SE  +1,00DS og  +2,00DS) er den mest vanlige typen ametropi i vår studie. Deltestene for vergensfunksjonen viste heller ingen gjennomgående avvik. Men en betydelig andel av våre elever hadde redusert akkommodasjonsamplitude, akkommodasjonsfasilitet, AC/A forhold eller en forhøyet MEM verdi. I 1.og 2.klasse hadde henholdsvis 6,9% og 12,8%  20 poeng av totalt 80 mulige i økende grad av symptomer. Symptomer korrelerte sterkt med redusert binokulær- og monokulær akkommodasjonsamplitude, monokulær akkommodasjonsfasilitet og ukorrigert visus på både avstand og nært. Videre hadde 15 av 16 elever med betydelige symptomer enten avvik i akkommodasjonsapparatet eller vergensfunksjonen. Konklusjon: Undersøkelsen blant våre deltagerne viser at andelen med betydelige synsanomalier er lav, men akkommodasjonsfunksjonen er dårligere enn forventet. Symptomer korrelerte med alle kategoriene av synsavvik, der redusert akkommodasjon og visus utpekte seg mest. Studien viser at synsscreening av elever i tidlig barneskole kan avdekke forhold som medfører unødvendig belastning for eleven. Derfor anbefales det at synsscreening gjennomføres i tidlig skolealder, og at akkommodative undersøkelser blir implementert i dette arbeidet. Nøkkelord: ametropier, akkommodasjon, vergens, astenopi, visus, skolebarn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectametropinb_NO
dc.subjectakkomodasjonnb_NO
dc.subjectvergensnb_NO
dc.subjectastenopinb_NO
dc.subjectvisusnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.titleKartlegging av synsstatus blant barn i 6 og 7-årsalderen i Bø og Seljord kommunenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holder© Copyright Svein Andrup 2015nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Ophthalmology: 754nb_NO
dc.source.pagenumber73 s. + vedleggnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record