Show simple item record

dc.contributor.authorDørheim, Simon
dc.date.accessioned2016-07-08T07:11:53Z
dc.date.available2016-07-08T07:11:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2396098
dc.description.abstractBakgrunn: På tross av at man stort sett er enig i at synet ikke er årsak til spesifikke lesevansker er det fortsatt uklart i hvor stor grad lesing påvirkes av synsmessige forhold. Om det er sammenheng mellom leseferdighet, øyebevegelser og visuell persepsjon er omstridt. Formål: Formålet med studien har vært å se etter sammenhenger mellom syn og lesing. Med syn menes mer enn tradisjonelle optometriske målinger. Det har i studien blitt lagt særlig vekt på øyemotorisk og visuell prestasjon. Metode: Forsøkspersonene ble rekruttert fortløpende i forbindelse med synsundersøkelse i optometrisk praksis. De som valgte å delta i studien ble etter en omfattende synsundersøkelse satt opp på ny time for utvidet testing. Utvidet testing bestod av Develompental Eye Movement test (DEM), Test of Visual Perceptual Skills 3rd ed. (TVPS), Groffman Visual Tracing test og Språk 6-16. Resultater: 70 barn i alderen 8-12 år har deltatt i studien. 32 av barna rapporterte at de hadde eller opplevde lesevansker. Det ble funnet god korrelasjon mellom øyemotorikk og lesehastighet når øyemotorikk testes med DEM (Pearson r=0,540, p<0,001). Det ble også funnet god korrelasjon mellom visuell persepsjon og språkforståelse når visuell persepsjon testes med TVPS (Pearson r=0,506, p<0,001). Det ble i tillegg funnet statistisk signifikante forskjeller både i tradisjonelle synsvariabler, øyemotorisk prestasjon og visuell persepsjon ved sammenligning av de som rapporterer lesevansker og de som ikke rapporterer lesevansker. Det ble ikke funnet korrelasjon mellom GVT og lesetester. Konklusjon: Lesehastighet og språkforståelse ser ut til å påvirkes av både tradisjonelle synsvariabler, øyemotorikk og visuell persepsjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsynnb_NO
dc.subjectøyemotorikknb_NO
dc.subjectlesevanskernb_NO
dc.subjectvisuell persepsjonnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.titleLesing og synsfunksjon hos barn 8-12 år :sammenheng mellom leseferdighet, øyemotorikk og visuell persepsjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holder© Copyright Simon Dørheim (2016)nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Ophthalmology: 754nb_NO
dc.source.pagenumber97 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record