• Lederutvikling i emnet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) 

      Sell, Ingunn Sælid; Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Vala, Heidi Østland (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;62, Report, 2020)
      Dette heftet er et grunnlagsdokument for studenter, praksislærere og faglærere tilknyttet emnet “Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid” (LSU) i barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), studiested ...