• Praksis i de praktiske og estetiske fagene i LK20 : Evaluering av fagfornyelsen i fire fag : Delrapport 2 

   Borgen, Jorunn Spord; Murtnes, Åsve; Bergsland, Jon Einar; Bottolfs, Marthe; Carlsen, Kari; Husebø, Øyvind; Ouff, Susanne Moen; Randers-Pehrson, Anniken; Møller-Skau, Marie; Thorrud, Simen; Weum, Kaja Bråthen; Ørbæk, Trine (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;131, Report, 2023)
   På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Universitetet i Sørøst-Norge evaluere de praktiske og estetiske fagene i fagfornyelsen over en periode på fire år, fra 2022 - 2025. Evalueringen er organisert i fire delprosjekter, ...
  • De praktiske og estetiske fagene – fagtradisjoner, fornyelse og endringer i læreplaner for fagene frem mot LK20 

   Borgen, Jorunn Spord; Murtnes, Åsve; Bergsland, Jon Einar; Bottolfs, Marthe; Carlsen, Kari; Husebø, Øyvind; Ouff, Susanne Moen; Randers-Pehrson, Anniken; Møller-Skau, Marie; Thorrud, Simen; Weum, Kaja Bråthen; Ørbæk, Trine (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;130, Report, 2023)
   På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Universitetet i Sørøst-Norge evaluere de praktiske og estetiske fagene i fagfornyelsen over en periode på fire år, fra august 2022 og ut 2025. Evalueringen er organisert i fire ...