Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandåker, Sissel Berg
dc.date.accessioned2016-02-24T07:26:55Z
dc.date.available2016-02-24T07:26:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380190
dc.description.abstractKapittel 1 gir en presentasjon av studiens tema, problemstilling og formål. Temaet er, som tittelen tilsier, inkludering. Studiens problemstilling er: «Hvordan praktiserer utvalgte fellesfagslærere på yrkesfaglig program inkludering i sine fag, og hvordan reflekterer de omkring sin praksis for inkludering?». Formålet med studien er å lære om inkludering i den praktiske hverdagen av lærere som blir betraktet som dyktige på dette innenfor sine miljøer. Studiens teoretiske ramme blir framstilt i kapittel 2, hvor jeg gir en teoretisk innføring til inkludering som pedagogisk begrep.Jeg innleder kapittelet ved å sette inkludering kort inn i en skolehistorisk og en politisk kontekst og ved å referere noen resultater fra norsk og internasjonal skoleforskning. Videre viser jeg hvordan tre tilnærminger til inkludering peker på behovet for å forankre inkludering på ulike samfunnsnivåer. Til slutt kommer jeg fram til fem pedagogiske elementer ved inkludering som er i fokus gjennom hele det videre forskningsarbeidet: fellesskap, deltakelse, medvirkning, utbytte og positivt selvbilde. Elementene bygger på forskningen til Peder Haug og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet, heretter referert til som Dansk Clearinghouse. For å fylle ut den teoretiske referanserammen innenfor de fem inkluderingselementene har jeg funnet støtte hos Tetler, Nilholm, Håstein og Werner, Bae og Alenkær. Jeg har også hentet momenter fra UNESCO, European Agency for Inclusive Education og Djupedalsutvalgets nylig presenterte NOU 2015:2. Kunnskapsløftet ligger hele veien til grunn for arbeidet. I kapittel 3 gjør jeg rede for mitt vitenskapsteoretiske utgangspunkt. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming idet jeg mener det er hensiktsmessig ut fra studiens problemstilling. Kapittel 4 gir en presentasjon av forskningsdesignet og forskningsprosessen. Jeg benyttet kvalitativ tilnærming, og metodene for datainnsamling var intervju og observasjon. Materialet ble analysert etter temaer som ble knyttet opp mot de fire inkluderingselementene fellesskap, deltakelse, medvirkning, utbytte og positivt selvbilde. Studiens funn og drøftinger av disse framstilles i kapittel 5. Jeg valgte å presentere funn og drøfting fortløpende for hvert inkluderingselement da jeg mente det ga best sammenheng i framstillingen. Innledningsvisi kapittelet gjennomgår jeg funn og drøfting av lærernes forståelse av begrepet inkludering. Kapittel 6 gir rom for en kort avsluttende drøfting, hvor jeg blant annet gir uttrykk for et ønske om at arbeidet til lærere som disse informantene, kommer tydeligere fram i debatten om norsk skole.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Buskerud og Vestfoldnb_NO
dc.subjectInkluderingnb_NO
dc.subjectVideregående skolenb_NO
dc.titleInkludering : En kvalitativ studie i videregående opplæringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.description.localcodeMPED-SPPEDnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel