Show simple item record

dc.contributor.authorIdrizi, Florentina
dc.contributor.authorKjellerød, Katrine
dc.date.accessioned2015-12-29T08:00:11Z
dc.date.available2015-12-29T08:00:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372235
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi undersøkt om kompetansen i eiendomsutviklingsfirmaet Deluxe Eiendom bidrar til en effektiv gjennomføring av opsjonsavtalen. Vi har i teorifundamentet forklart hva vi legger i ledelsesbegrepene ”kompetanse” og ”effektivitet”, samt det juridiske begrepet ”opsjonsavtaler”, for å unngå misforståelser knyttet til oppgaven. Vi har presentert ulike kompetansemodeller, hvor vi benytter modellen til Wille (2003) for å kartlegge kompetansen i Deluxe Eiendom. Videre har vi utarbeidet en visualisering av vår problemstilling på bakgrunn av teorifundamentet og problemstillingen. Vi belyser valg av forskningsdesign og utvalg av informanter i metodekapittelet. Her har vi også utarbeidet en intervjuguide som vi bruker videre i analysekapittelet. I analysekapittelet kodet vi datamaterialet vi samlet fra intervjuene, og drøftet disse for å se om funnene var i samsvar med teorikapittelet. Vi har i denne oppgaven avdekket hvilken kompetanse Deluxe Eiendom har om opsjonsavtaler, og hvordan denne kompetansen bidrar til en effektiv gjennomføring av opsjonsavtalen. Funnene viste at informantenes svar samsvarer med våre valgte definisjoner av ledelsesbegrepene: ”kompetanse” og ”effektivitet”. Teorien vi har lagt til grunn om opsjonsavtaler er noe informantene har samme oppfattelse av og bruker i sin gjennomføring av opsjonsavtaler. Deretter har vi foreslått tiltak vi mener kan bidra til en mer effektiv gjennomføring av opsjonsavtalen, på bakgrunn av teori og funn fra intervjuene. Til videre forskning har vi utarbeidet en revidert forskningsmodell som viser faktorer som har innvirkning på effektiviteten i gjennomføringen av opsjonsavtalen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsutviklingnb_NO
dc.subjectopsjonsavtalernb_NO
dc.titleBidrar kompetansen i Deluxe Eiendom til en effektiv gjennomføring av opsjonsavtaler? -Hvis så, hvordan?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber115 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record