• Kammervinkelvurdering med van Hericks metode : hva er viktig å kjenne til? 

      Johansen, Sunniva Fredriksen; Meklenborg, Trine; Spiten, Katrine Onshus; Stavdal, Rina Elise; Stuberg, Ann Kamilla; Urke, Caroline (Bachelor thesis, 2013)
      Målsetting: Å få økt kjennskap til hvordan van Hericks metode benyttes, hvilke faktorer som kan påvirke metoden og hvilken innvirkning en slik variasjon vil ha. Metode: studiet ble inndelt i tre deler. Litteraturstudiets ...