• Utprøving av nærvisustavler 

      Bjørtuft, John; Jansen, Håkon; Ludvigsen, Silje; Nordås, Sunniva; Sundt, Are; Varhaug, Astrid (Bachelor thesis, 2008)
      Målsettingen med prosjektet var å anbefale en god nærtest for registrering av nærvisus, vurdert ut fra samsvar med med en logMAR avstandstavle. Vi ønsket å kunne anbefale en standard nærtest for HiBu, Avdeling for optometri ...