• A-endelser og lokal indeks blant ungdommer i flerspråklige miljøer i Oslo 

   Ims, Ingunn Indrebø (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen viser hvordan unge språkbrukere i flerspråklige miljøer i Oslo bruker tradisjonelle talemålstrekk som utrykk for lokal identitet og tilhørighet, og at lokale språktrekk også får ny og utvida betydning når de ...
  • The Literary Adaptation of Vǫluspá in Hauksbók and Snorra Edda 

   Thorvaldsen, Bernt Øyvind (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The three versions of Vǫluspá display substantial differences in their references to speaker and audience. In 2013, the present author investigated such references in the Codex Regius version of the poem, and argued that ...