• Et historiografisk essay om paripolitikken 

      Kobberrød, Jan Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      «Paripolitikken» frem til 1928 har vært et sterkt omdiskutert tema i norsk økonomisk politisk historie. Denne artikkelen gjennomgår sentrale bidrag i debatten, i et politisk perspektiv. Sentrale spørsmål blir dermed: Hvordan ...