• Erfaringer fra pilotprosjekt om tilrettelagte kulturbaserte opplevelser i Ny Hellesund 

      Martinsen, Hege Kristin; Tveitan, Bodil Sandøy; Fabritius, Merete Kvamme; Nordbø, Ingeborg (Research report, 2021)
      Prosjektet «Opplevelser for Alle» (OPA) er et prosjekt som ble utviklet i forbindelse med Norges Forskningsråds Idelab: «Fremtidens reiseliv, bærekraftig og lønnsomt». Prosjektet har vært ledet av Nordlandsforskning, med ...