• Literacy i naturfag og fysikk. Hva kreves av grunnleggende ferdigheter? 

      Aamotsbakken, Bente; Askeland, Norunn (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Artikkelen drøfter læreplanens vekt på grunnleggende ferdigheter og argumenterer for at grunnleggende ferdigheter lesing og skriving kan studeres som én ferdighet: literacy. Lærerens rolle blir ansett å være avgjørende for ...