• Samspill i norsk byggebransje 

      Folsland, Hølje Aas; Berg, Torgunn Skaalen (Master thesis, 2016)
      Det er en rekke momenter hva angår samspill i den norske byggebransjen. Konjunktursvingninger, økt konkurranse og usikkerhet er noen av utfordringene bransjen står ovenfor. Samspill mellom aktørene i et byggeprosjekter er ...