• ASK – en del av barnehagens måte å kommunisere på! 

   Wessel, Heidi Woll (Master thesis, 2017)
   Barn i barnehage som ikke utvikler språk og kommunikasjonsferdigheter i samme takt som andre barn, kan ha behov for en alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for å gjøre seg forstått. Forskning viser at tilegnelse ...
  • Resiliens i barnehagen. 

   Jenssen, Zoia (Master thesis, 2016)
   Samfunnet som barna vokser opp i, er mangfoldig, uoversiktlig og i rask endring. I dag må barn forholde seg til mange ulike sosiale områder og mange mennesker på flere arenaer. Barnehagelæreres hoved oppgave er å legge til ...