• Autoritet i danningen - spenningen mellom grense- og frisetting 

   Fadnes-Mathisen, Erik (Master thesis, 2021)
   Autoriteten står for fall! I dagens sen-moderne verden, virker det som at man i stadig større grad vektlegger vulgære og ensidige utgaver av frihetsidealer som selvrealisering, behovstilpasning og tilrettelegging etter ...
  • Tamilske studenter, karrierevalg og karriereveiledning 

   Kumar, Jenera (Master thesis, 2021)
   Denne masterprosjektet handler om tamilske studenters karrierevalg og deres betydning av relasjon til karriereveiledning. Jeg skal intervjue fire studenter med tamilsk bakgrunn i fra høyere utdanning. Hensikten er å få ...