• Innovasjon i skolen. 

      Gulbrandsen, Karoline (Master thesis, 2018)
      I den nye stortingsmeldingen, Fag - fordypning forståelse - en fornyelse av kunnskapsløftet, lagt frem i 2017, sees et økt fokus på innovasjonsevne i den norske skolen. I den kommende skolereformen blir ikke bare nødvendigheten ...