• Tamilske studenter, karrierevalg og karriereveiledning 

      Kumar, Jenera (Master thesis, 2021)
      Denne masterprosjektet handler om tamilske studenters karrierevalg og deres betydning av relasjon til karriereveiledning. Jeg skal intervjue fire studenter med tamilsk bakgrunn i fra høyere utdanning. Hensikten er å få ...