• Balansekunst : Skolelederrollen og tilpasset opplæring 

      Eftedal, Cecilie Isaksen (Master thesis, 2016)
      Oppgaven har følgende problemstilling: Hvordan forstår skoleleder prinsippet om tilpasset opplæring og sin rolle når det gjelder implementeringen av prinsippet i praksis? Jeg stiller følgende forskningsspørsmål: - ...