• Tverrfaglig samarbeid i folkehelseprosjekt i ungdomsskolen. 

      Øyen, Anne Mari Næss (Master thesis, 2020)
      Bakgrunn/problemstilling: Avhandlingen undersøker et folkehelseprosjekt om selvfølelse og livsmestring. Problemstillingen er: «Hvordan kan erfaringer fra et folkehelseprosjekt om selvfølelse og livsmestring bidra til å ...