• Ungdom og skjermbruk etter leggetid. 

      Fuglseth, Solfrid (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn og formål: Dagens ungdommer bruker stadig mer tid på ulike skjermer og mange tar dem også med seg når de går og legger seg. Der er et økende fokus i samfunnet på mulige negative konsekvenser dette kan ha på ...