• Flerspråklighet som ressurs. 

      Ulstrup, Elin (Master thesis, 2018)
      Flerspråklighet som ressurs er oppgavens tema ut i fra aktualiteten i samfunnet og egeninteresse. Tallene fra Udir viser at 17% av barna i barnehagen er flerspråklige (2017a). I rammeverket til barnehagelærerne står det ...