• Hva er lean? En komparativ studie av ulike aktørers oppfattelse 

      Ingebo, Anneli Bagne; Johansen, Martine (Master thesis, 2014)
      Lean er et dagsaktuelt tema for organisasjoner som søker økt effektivisering og konkurransefortrinn. Til tross for et stort omfang av tidligere forskning rundt lean, foreligger det ingen entydig, gjeldende definisjon for ...