• Grunnskoleelevers hverdag, under covid-19. 

      Årmo, Caroline Dahl (Master thesis, 2021)
      Avhandlingen handler om personell i skolens opplevelse av elevers hverdag, under covid-19 pandemien. Det vil rettes et spesielt fokus på fremmende og hemmende faktorer i hverdagen, sett i sammenheng med sårbarhet og ...