Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Heidi Kristin
dc.date.accessioned2008-06-17
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149223
dc.descriptionVeileder: Professor Thomas Moser, Høgskolen i Vestfold, Avdeling for lærerutdanningno
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøkes hvordan biblioteket kan bidra til å styrke fagansattes informasjonskompetanse i en høgskole. Den delen av bibliotekets virksomhet som undersøkes er bibliotekets pedagogiske tekster, definert gjennom et vidt tekstbegrep. Det vil si alle tekster som produseres for formidling og informasjon overfor fagansatte, de som arbeider med forskning og undervisning i en høgskole. Det fokuseres på fagansattes bruk av digitale databaser, forstått som tidsskriftsdatabaser som er tilgjengelige for skolens fagansatte og studenter, via abonnement i biblioteket. Teorigrunnlaget i oppgaven er sammensatt av forskning rundt pedagogisk tekst, informasjonskompetanse, voksnes læring og bruk av datateknologi. Utgangspunktet er forskning om pedagogisk tekst, satt i en bibliotekkontekst. Mange av bibliotekets pedagogiske tekster formidler ulike aspekter av informasjonskompetanse. Siden undersøkelsesgruppen for oppgaven og problemstillingen er ansatte ved en høgskole, er det relevant å se på teorier og forskning rundt voksnes læring. Det trekkes også inn noe teori om hvordan dataprogrammer brukes, og prinsipper om vebbdesign. Forskning på forholdet mellom akademia, bibliotek og digitale ressurser kartlegges også i denne oppgaven. Det er samlet inn data blant fagansatte ved Høgskolen i Vestfold ved hjelp av kvantitativ, nettbasert spørreundersøkelse og gruppeintervjuer. Studier av litteraturen på feltet, sammen med de innsamlede dataene, viser at biblioteket står overfor store utfordringer på dette området. De digitale ressursene biblioteket abonnerer på kan utnyttes bedre, en del av deltakerne i undersøkelsesgruppen bruker ikke eller bare i liten grad de tilgjengelige kildene. Resultatene av undersøkelsene indikerer at fagansatte ønsker et aktivt og offensivt bibliotek. De ønsker informasjon og opplæring i forhold til bruk av de digitale ressursene, og meHner at biblioteket kan spille en viktig rolle i forhold til deres egen søkekompetanse. Resultatene tyder på at fagansatte trenger et differensiert tilbud av pedagogiske tekster, det meldes om behov for alt fra søketjeneste utført av biblioteket til vebbaserte søkekurs. Annen forskning viser at det har skjedd store endringer i brukernes søkeatferd på vebben de siste årene, og at dette også bør få konsekvenser for bibliotekenes virksomhet, hvis biblioteket ønsker å beholde sin sentrale posisjon i høgskolen. Den teknologiske utviklingen, sammen med endrete rammevilkår, krever stor grad av endringsvilje i bibliotekene. Endringene bør også komme tydelig til syne i bibliotekets pedagogiske tekst. Resultatene viser at det trengs mer forskning og utviklingsarbeid på dette feltet, hvis bibliotekene skal spille en sentral rolle framover for høgskolens fagansatte og studenter.no
dc.format.extent1102271 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectinformasjonskompetanseno
dc.subjectbibliotektjenesterno
dc.subjectbibliotekundervisningno
dc.titleFra bokfinner til stifinner? Høgskolebibliotekets pedagogiske tekster som veiviser for de fagansattes bruk av digitale databaserno
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Library and information science: 320en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel