Show simple item record

dc.contributor.authorHaaland, Elisabeth Wallace
dc.date.accessioned2013-04-26T13:15:53Z
dc.date.available2013-04-26T13:15:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149208
dc.description.abstractBakgrunn: Ny folkehelselov pålegger fylkeskommuner å drive mer systematisk folkehelsearbeid. Studien tar utgangspunkt i prosessevaluering av et nasjonalt folkehelsearbeid. Folkehelserådgiver i fylket er ansvarlig for organisering og gjennomføring av Fiskesprellkurs som utøves for barnehager, slik at barna kan spise mer fisk og sjømat. Fiskesprell er en direkte oppfølging av regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. Problemstilling: På hvilke måter opplever barnehageansatte implementeringsprosessen av folkehelseprosjektet Fiskesprell? Metode: Studien har en kvalitativ tilnærming og bygger på et empirisk material fra 3 fokusgruppeundersøkelser med 19 barnehageansatte fra 12 barnehager i Rogaland. Funn: Respondentene uttrykker at implementeringen var påvirket av deres nyttevurdering i forkant av kurset. De ønsket kompetanse og samlet verdiforståelse for å tilby barna et balansert kostholdsmål. Kursutøverne uttrykker høy grad av skolering i barnehagene etter kurs samt involvering av foresatte. Sammen utarbeidet de ansatte en organiserings- og iverksettingsplan, som har administrativ støtte og dessuten deltakelse fra barna. Respondenten utrykker at prosessresultatet har ført til at barna har tilegnet seg ny kunnskap, ferdigheter og holdninger. Konklusjon: Det er nyttig med planlegging før implementering, slik at odenheten blir vurdert. Barnehagenes grundige involvering av alle berørte interesser, med empowermentprosesser og administrativ støtte, h ar bidratt til at de opplever implementeringen II som enkel. Fiskesprell fungerte som en idebank og brobygger for påbegynt sunnhetstenkning og har bidratt til å skape optimisme i en prosess som allerede var i gang. De lokale organisatoriske rammebetingelsene sammen med en styrer som støtter opp om og forkynner modningsprosessen for et balansert kosthold virker inn på forankringen og videreføringen. Helseopplysning fra Fiskesprellprosjektet får synergisk effekt fra helsefremmende politikk, retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHøgskolen i Vestfoldno_NO
dc.subjecthelsefremmende arbeidno_NO
dc.titleFiskesprell - et nasjonalt folkehelseprosjekt: "Vi gir dem rett og slett noen verktøy" : Barnehageansattes opplevelser av prosessimplementeringno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record