Show simple item record

dc.contributor.authorSommer, Mona
dc.contributor.authorEilertsen, Grethe
dc.date.accessioned2014-02-17T09:04:40Z
dc.date.available2014-02-17T09:04:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSommer, M., & Eilertsen, G. (2013). Kognitiv miljøterapi i kommunalt bofellesskap. Sykepleien Forskning, 8(2), 132-137. doi: 10.4220/sykepleienf.2013.0051no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142435
dc.description.abstractBakgrunn: Krevende faglige utfordringer blant ansatte som arbeider i kommunale bofellesskap med personer med psykiske helseproblemer, var utgangspunktet for et samarbeid mellom DPS og kommunen om et toårig kompetanseutviklingsprosjekt. Hensikt: Å undersøke hvorvidt bruk av kognitiv miljøterapi (KMT) som forståelsesramme i undervisning og veiledning av helsepersonell i et kommunalt bofellesskap for personer med psykisk helseproblemer, kan bidra til å utvikle og styrke tillit til egen og gruppens kompetanse. Hvordan erfarer ansatte i et kommunalt bofellesskap systematisk undervisning og veiledning med kognitiv miljøterapi som forståelsesramme? Metode: Det ble gjennomført tre fokusgruppeintervjuer over en toårs-periode. Det ble utført en tematisk innholdsanalyse. Resultater: Deltakernes kompetanse i å håndtere utfordrende situasjoner er styrket ved prosjektets slutt sammenliknet med oppstart. KMT oppleves som en metode som er tilgjengelig og anvendelig i samhandling med brukerne og bidro til faglig utvikling blant deltakerne. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er bedret i løpet av prosjektperioden. Konklusjon: KMT synes å være en egnet tilnærming i bemannete bofellesskap for personer med psykiske helseproblemer i kommunen. Økt kompetanse og felles forståelse av terapeutiske tilnærminger har positiv betydning for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectveiledningno_NO
dc.subjectterapino_NO
dc.subjectpsykisk helseno_NO
dc.subjectkommunale bofellesskapno_NO
dc.subjectkognitiv miljøterapino_NO
dc.subjectKMTno_NO
dc.titleKognitiv miljøterapi i kommunalt bofellesskapno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewed
dc.source.pagenumber132-137no_NO
dc.source.volume8no_NO
dc.source.journalSykepleien Forskningno_NO
dc.source.issue2no_NO
dc.identifier.doi10.4220/sykepleienf.2013.0051
dc.identifier.cristin1029548


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record