Show simple item record

dc.contributor.authorPlathe, Hilde
dc.contributor.authorJensen, Liv Helene
dc.date.accessioned2013-03-20T07:28:09Z
dc.date.available2013-03-20T07:28:09Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationPlathe, H., & Jensen, L. H. (2012). Pårørendes opplevelser og erfaringer ved ufrivillig vekttap hos lungekreftpasienter i palliativ fase. Sykepleien(2), 124-131.no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142409
dc.description.abstractBakgrunn: Alvorlig vekttap forekommer ofte hos pasienter med kreft i palliativ fase og i særlig grad hos lungekreftpasienter. Vekttapet er ikke mulig å reversere i framskredet stadium. Hensikt: Utforske hvordan pårørende opplever og erfarer ufrivillig vekttap ved lungekreft i palliativ fase. Metode: Kvalitativt design med semistrukturerte intervju. Studien omfatter intervju med fire pårørende til en lungekreftpasient, i palliativ fase. Tekstanalysen er inspirert av Lundman og Graneheims strukturering og tolkning av mening i teksten (2008). Richard S. Lazarus' (2006) teori om mestring og tidligere forskning anvendes i fortolkningene. Resultat: Pårørende beskrev sine bekymringer i hverdagen i lys av relasjonen til personen med alvorlig lungekreft. I pårørendes beskrivelser av sine erfaringer vever alt seg inn i den sansemessige opplevelsen av kroppslige endringer og de følelsesmessige reaksjonene dette vekker. De leter etter forklaringer i fortid og nåtid og etter mulige løsninger mens de kjemper med stort engasjement for sine syke nærmeste. Konklusjon: Den sansemessige opplevelsen av ufrivillig vekttap vekker bekymring hos pårørende, og de kjemper kontinuerlig med uvissheten og håpet om positiv endring. Ved å rette oppmerksomheten mot ufrivillig vekttap kan helsepersonell etterspørre pårørendes erfaringer og gi både pasienten og pårørende nødvendig informasjon og støtte.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpårørendeno_NO
dc.subjectkreftno_NO
dc.subjectvektno_NO
dc.subjectpalliasjonno_NO
dc.titlePårørendes opplevelser og erfaringer ved ufrivillig vekttap hos lungekreftpasienter i palliativ faseno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewed
dc.source.pagenumber124-131no_NO
dc.source.journalSykepleienno_NO
dc.source.issue2no_NO
dc.identifier.cristin945104


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record