Show simple item record

dc.contributor.authorMyhra, Cecilie Bakke
dc.contributor.authorGrov, Ellen Karine
dc.date.accessioned2012-01-17T09:52:39Z
dc.date.available2012-01-17T09:52:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationMyhra, C. B., & Grov, E. K. (2010). Sykepleieres bruk av Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) : palliativ behandling. Sykepleien Forskning, 5(3), 210-218.no_NO
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142373
dc.description.abstractBakgrunn: Nasjonale føringer beskriver behovet for fokus på symptomlindring hos pasienter i palliativ fase. Hensikten med denne studien var å kartlegge bruken av Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) blant sykepleiere som arbeider med pasienter i palliativ fase ved sykehjem. Metode: Et strukturert spørreskjema ble utarbeidet og sendt til 134 sykepleiere ved 18 sykehjemsavdelinger i 18 kommuner. To kommuner trakk seg fra undersøkelsen etter at spørreskjemaet var sendt ut. Deskriptiv statistikk ble anvendt for å analysere data. Resultater: Spørreskjemaet ble besvart av 83 (62 prosent) sykepleiere ansatt ved 16 sykehjem med egne palliative enheter, eller ved avdelinger med senger forbeholdt pasienter i palliativ fase i Helseregion Sør-Øst. Det er hovedsakelig likhet i sykepleiernes bruk av ESAS ved de to avdelingstypene. Forskjellene gjelder planer for bruk av ESAS, hvor palliative enheter i større grad har skriftlige rutiner for bruk av ESAS, de ansatte har fått opplæring i bruk av ESAS, og de ansatte bruker ESAS i større grad. ESAS med det grafiske skjemaet som kartlegger symptomer over tid, er ikke i så stor grad benyttet som systematisk kartleggingsinstrument ved avdelingene med senger forbeholdt pasienter i palliative fase. Sykepleierne der rapporterer at deres pasienter er for dårlige til å kunne bruke ESAS systematisk. Konklusjon: Sykepleierne ved palliative enheter på sykehjem bruker ESAS med det grafiske skjemaet i større grad sammenlignet med sykepleiere ved avdelinger med senger forbeholdt pasienter i palliativ fase. Ved palliative enheter er det i større grad planer for bruk av ESAS, systematisk opplæring og rutiner, sammenlignet med sykehjemsavdelinger med senger forbeholdt pasienter i palliativ fase.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorsk sykepleierforbundno_NO
dc.subjectpalliasjonno_NO
dc.subjectsymptomregistreringno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.subjectsykepleierno_NO
dc.titleSykepleieres bruk av Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) : palliativ behandlingno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber210-218no_NO
dc.source.volume5no_NO
dc.source.journalSykepleien Forskningno_NO
dc.source.issue3no_NO
dc.identifier.cristin641534


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record