Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Anette
dc.contributor.authorYtrehus, Siri
dc.date.accessioned2012-01-17T10:31:32Z
dc.date.available2012-01-17T10:31:32Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationHansen, A., & Ytrehus, S. (2011). Hvordan påvirker Marte meo-veiledning personalets opplevelse av egen mestring i demensomsorgen? Sykepleien Forskning, 6(1), 36-43.no_NO
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142371
dc.description.abstractStudiens bakgrunn: Myndighetene oppfordrer til forskning, fagutvikling og veiledning vedrørende miljøbehandling i demensomsorgen. Det finnes ca 66.000 personer med demens i Norge i dag og tallet er økende. Symtomer av atferdsmessige karakter er vanlig og kan ofte resultere i utfordrende atferd. Denne atferden kan føre til vanskelige situasjoner mellom pleier og ansatt. Hensikt: Studien undersøkte hvilken betydning Marte meo-veiledning (MM) har hatt for personalets opplevelse av mestring i vanskelig stellesituasjoner og hvordan personalet har vurdert verdien av metoden. Metode: Det er benyttet et kvalitativ design med fokusgruppeintervju som datainnsamlingsmetode. Resultater: Resultatene av studien viser at MM kan ha positiv innvirkning på personalets mestringsfølelse. Alle informantene opplevde at metoden kunne redusere opplevelsen av stress i vanskelig stellsituasjoner. Å se seg selv på film, sammen med kolleger, og få positive tilbakemeldinger økte tryggheten og samarbeidet blant personalet. Filmveiledningen opplevdes som et tydelig og sterkt medium som førte til økt refleksjon og bevisstgjøring av personalet. Imidlertid ser vi at MM kan ha ulik betydning for ulike arbeidssteder. Konklusjon: Hvert arbeidssted bør vurdere sitt eget behov for veiledning og kompetanseoppbygging for å kunne tilpasse metoder og tilnærminger. MM kan være en nyttig metode ved særskilte samfunnsutfordringer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorsk sykepleierforbundno_NO
dc.subjectfokusgrupperno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.subjectveiledningno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.titleHvordan påvirker Marte meo-veiledning personalets opplevelse av egen mestring i demensomsorgen?no_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Geriatrics: 778no_NO
dc.source.pagenumber36-43no_NO
dc.source.volume6no_NO
dc.source.journalSykepleien Forskningno_NO
dc.source.issue1no_NO
dc.identifier.cristin798483


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record